Vastuullisuus

Edistämme sosiaali- ja terveysalan työperäisen maahanmuuton vastuullisuutta ja eettistä toimintaa asettamalla omassa toiminnassamme riman erittäin korkealle.

Hoiva- ja hoitoalan kansainvälisiä rekrytointeja läpinäkyvästi, luotettavasti ja eettisesti

Edistämme sosiaali- ja terveysalan työperäisen maahanmuuton vastuullisuutta ja eettistä toimintaa asettamalla omassa toiminnassamme riman erittäin korkealle.

Toimimme läpinäkyvästi, luotettavasti ja eettisesti. Meidän työmme laadusta riippuu myös monen hoiva-alan ammattilaisen työelämän ja elämän laatu, siksi suhtaudumme vastuuseemme vakavasti.

Amiko on Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) jäsen ja sitoutuneet Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisääntöihin. Emme peri rekrytoiduilta esimerkiksi maksuja ja varmistamme, että myöskään yhteistyökumppanimme eivät tee niin.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, ja yrityksen johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet kehittämään toimintamme laatua soveltamalla kehityksessä kansainvälistä standardia, ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmää.

Toiminnassamme otamme huomioon myös myös Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen keskusjärjestön (EPSU) ja sairaalasektorin työnantajaliiton (HOSPEEM) maiden välisen eettisen rekrytoinnin keskeiset periaatteet.

Menettelysääntöjen mukaan ulkomaisen työvoiman hankinnassa on painotettava erityisesti eettisten periaatteiden noudattamista, kotouttamista, avoimuutta, yhteiskuntavastuullisuutta sekä eri tahojen yhteistyötä.

Tasa-arvoinen ja syrjimätön työelämä

Olemme sitoutuneet tasa-arvoiseen ja syrjimättömään työelämään. Vaadimme myös asiakkailtamme ehdotonta sitoutumista syrjimättömyyteen. Tämä tarkoittaa, että Suomessa terveydenhuoltoalalla työskentelevillä työperäisen maahanmuuton kautta Suomeen saapuneilla maahanmuuttajilla on oikeus oikeudenmukaiseen kohteluun ja turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön.

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa samoja työehtoja ja -olosuhteita, sosiaalietuuksia ja ammatillisia velvoitteita kuin vastaavassa ammatillisessa asemassa ja tehtävissä toimivilla Suomen kansalaisilla.