Työnantajalle

Ihmiset ratkaisevat hoitoalan työvoimapulan

Väestön ikääntyminen, sote-uudistus, alalta poistuminen ja hoiva-alan huono vetovoima ovat jatkuva puheen- ja huolenaihe julkisella sektorilla. Hoiva-alaan erikoistuneena henkilöstöpalveluyrityksenä, jonka erikoisosaamista on hoitajien ja hoiva-alan ammattilaisten työperäinen maahanmuutto, haluamme olla ratkaisemassa terveydenhoitoalan vaikeaa tilannetta ja henkilöstöpulaa.

Kun hoiva-avustajista, lähihoitajista ja sairaanhoitajista on jatkuva pula, ovat seuraukset vakavia

Kansainvälisen rekrytoinnin hinta ei ole korkea, kun sillä säästetään ihmisten jaksamista monella tekemisen portaalla. Kun henkilökuntaa on riittävästi, myös esimiestyö on mukavampaa, kun jatkuvan kiireen sijaan pääsee kehittämään työn tekemistä ja asiakastyötä yhdessä henkilöstön kanssa.

Amiko Care auttaa hoitajien työperäisessä maahanmuutossa

Terveydenhoitoalan ja ikääntyneiden palveluiden rekrytointimarkkinat vaikeutuvat koko ajan. Sosiaali- ja terveysalan työnantajien pitää päästä jatkuvasta henkilöstövajeesta ja sen aiheuttamasta työkuormasta, kehittämään alalla jo työskentelevien hyvinvointia ja työssäjaksamista sekä alan toimintoja ja käytäntöjä. Tärkeää olisi myös päästä keskittymään asiakastyöhön.

Kansainvälisen rekrytoinnin hinta määräytyy aina rekrytointitarpeen mukaan.

Kun otat meidät ja kansainvälisen rekrytoinnin avuksesi, pääset päivästä toiseen sinnittelystä kehittämään sairaalan, hoivakodin, kotisairaanhoidon, kotipalvelun tai osaston toimintaa pitkäjänteisemmin!

Ota yhteyttä

Yhteistyökumppanit

Vastuullisuus