Rekrytointi ja koulutus

Suomeen saapuvat, ammattiinsa jo valmistuneet sairaanhoitajat aloittavat työskentelyn heti Suomeen saavuttuaan.

Hoitajien rekrytointi ja koulutus

Palvelumme sisältää myös runsaasti koulutusta, jotta hoiva-avustajien kielitaito vastaa työympäristön vaatimuksia. Ikääntyneiden hoivapalveluissa kuten kotihoidossa ja erilaisissa asumispalveluissa kielitaidolla on suuri merkitys.

Jokaisessa mallissa Filippiineillä tapahtuva rekrytointi kestää noin kaksi kuukautta, jonka jälkeen seuraa noin puolen vuoden tai vuoden mittainen suomen kieleen ja (työ)kulttuuriin keskittyvä osuus.

Suomeen saapuvat, ammattiinsa jo valmistuneet sairaanhoitajat aloittavat työskentelyn heti Suomeen saavuttuaan. Perehdytysjakson jälkeen on mahdollista kouluttautua työnohessa oppisopimuksella lähihoitajaksi.

Suomessa työn ohessa tapahtuvan opiskelun tavoitteena on suorittaa hoiva-avustajan tai lähihoitajan tutkinto.

Kaikissa räätälöitävissä rekrytointimalleissamme keskitymme kokonaisvaltaisen kotouttamisen lisäksi hoitajien suomen kielitaidon kehittämiseen.

Hoitajien rekrytointi Filippiineillä

Sosiaali- ja terveysalan räätälöitäviin rekrytointimalleihimme kuuluu aina:

  • projektipäällikkö
  • Projektin raportointi ja seuranta eri vaiheissa
  • Projektin kehityskeskustelut asiakkaiden kanssa
  • Asiakastyytyväisyyden jatkuva kehittäminen.

Lähtömaassa ammattiin valmistuneiden sairaanhoitajien rekrytointi lähtömaakoulutukseen suoritetaan hakemusten ja haastattelujen kautta. Rekrytoinnin alussa jaetaan itseopiskelumateriaali valintakoetta varten.

Rekrytointia suorittaa projektipäällikkö, suomalainen suomen kielenopettaja, terveysalan korkeakoulututkinnon suorittanut sosiaali- ja terveysalan laillistettu ammattihenkilö sekä paikalliset kumppanimme.

Rekrytoinnissa selvitetään ja todennetaan hakijan henkilöllisyys, todistukset ja niiden voimassaolot sekä aitoudet. Työkokemukset, mahdolliset rikosrekisterit ja motivaatio tutkitaan. Arvioimme psykologisesti hakijaa ja teemme ammatillisia näyttökokeita. Myös terveys- ja lääkärintarkastukset suoritetaan henkilön soveltuvuutta arvioitaessa.

Hoitajien kielitaito

Lähtömaakoulutus toteutetaan jyhteistyökumppanimme koulutuslaitoksessa tai Online koulutuksena Suomesta käsin. Koulutuksessa opiskellaan monipuolisesti suomen kieltä ja suomalaista (työ)kulttuuria. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa lähtömaakoulutuksessa A2.2 tason kehittyvän peruskielitaitomallin tai laajemman B1.1 mallin. Tätä seurataan koulutuksen aikana. Peruskielitaidon lisäksi koulutuksessa harjoitetaan sosiaali- ja terveysalan ammattisanastoa.

Tarvittavat jatkokoulutukset hoidamme yhteistyökumppanimme kanssa online-koulutuksena asiakkaan tarpeen ja vaatimusten mukaan Suomessa työsuhteen alettua, jotta hoitajan kielitaito vastaa työympäristön vaatimuksia. Tavoitteena on, että Suomessa suoritetun suomen kielen opiskelun myötä hoitajien kielitaito kehittyy taitotasolle B1.

Kielitaidon kehittymisen lisäksi autamme Suomeen töihin saapuvia filippiiniläisiä sairaanhoitajia kotoutumaan uuteen kotimaahan ja työympäristöön.