Asettautumis­palvelu

Kaikilla ei ole omia resursseja hoitajien kotouttamisen hoitamiseen, joten tarvittaessa hoidamme kaiken puolestanne.

Ulkomaalaisten hoitajien asettautuminen ja kotoutuminen Suomeen

Räätälöimme palvelumme tilaajan mukaan. Kaikilla ei ole omia resursseja hoitajien kotouttamisen hoitamiseen, joten tarvittaessa hoidamme kaiken puolestanne.

Räätälöitävään palveluumme kuuluu esimerkiksi myös Suomeen asettautumisen tukeminen. Autamme maahan saapujia hoitajia niin maahantulossa kuin muussakin kotoutumisessa.

Jo rekrytointivaiheessa olemme haastatelleet ja testanneet Suomeen saapuvat hoitajat, jotta he sopivat tulevaan työhönsä ja ovat motivoituneita työskentelemään Suomessa. Lisäksi olemme pitäneet huolta, että heillä on realistinen käsitys Suomessa työllistymisestä, työolosuhteista, elintasosta, elämisestä ja perheenyhdistämisestä.

Järjestämme ja hoidamme valittujen hoitajien kanssa maastapoistumislupaa koskevan viranomaisprosessin. Avustamme ja autamme Suomeen saapuville oleskelulupaprosessin läpivientiä. Tarvittaessa toimitamme työntekijät tilaajapaikkakunnalle. Tarvittaessa varustamme työntekijöille asunnot päivittäistarpeineen. Myös yhteisasuminen on mahdollista.

Kohtelemme valittuja henkilöitä yksilöinä

Tarvittaessa autamme myös viranomaisten kanssa toimimisessa. Näihin sisältyvät esimerkiksi vero-, pankki-, vakuutus-, puhelin, maistraatti- ja KELA-asiat ja virastoasioinnit. Perehdytämme työntekijät viranomaistoimintaan sekä julkiseen liikenteeseen ennen töiden aloittamista.

Tarvittaessa hoidamme, että Suomeen tulevat henkilöt perehdytään kunkin henkilön asunnon lähialueeseen ja yleisemmin asuinpaikkakuntaan sekä siellä oleviin päivittäispalveluihin, kuten ruokakauppoihin ja harrastusmahdollisuuksiin. Perehdytyksessä huomioidaan henkilön yksilölliset tarpeet.

Tarjoamme Suomeen saapuville henkilöille puhelin/chat-päivystyksen kuudeksi kuukaudeksi, joka on käytössä englannin, suomen ja tagalogin kielillä.

Perheiden yhdistämistä suoritamme henkilökohtaisesti.