Hoiva-alan kansainvälinen rekrytointi

Kansainvälinen rekrytointi vaatii erikoisosaamista ja ymmärrystä eri maiden lainsäädännöstä, työkulttuurista ja yhteiskunnista. Amiko Care on erikoistunut rekrytoimaan hoiva-alan ammattilaisia Filippiineiltä sekä Euroopasta.

Työssämme keskitymme Suomeen töihin saapuvien työntekijöiden laadukkaaseen kotoutumiseen, jotta he viihtyvät ja jäävät Suomeen töihin. On meidän kaikkien etu, kun sosiaali- ja terveysalan esimiesten ja johtajien aika vapautuu esimiestyöhön ja toiminnan kehittämiseen sijaisten etsimisen ja jatkuvan rekrytointirumban sijaan, kun saamme Suomeen töihin hoiva-alan ammattilaisia työperäisen maahanmuuton kautta.

Kumppanisi kansainvälisiin hoiva-alan rekrytointeihin

Kun toimimme kumppaninasi kansainvälisissä rekrytoinneissa, voit luottaa siihen, että koko prosessi hoidetaan ammattimaisesti, vastuullisesti ja siten, että saat keskittyä työvuorosuunnitteluun, asiakastyöhön, hoitajien työhyvinvoinnin edistämiseen ja hoivatoiminnan laadun kehittämiseen.

Tällä hetkellä hoitajapula estää nykyistä henkilökuntaa pitämästä lomia, sulkee terveyskeskuksia loma-ajaksi ja näännyttää osaston, hoivakodin, kotihoidon tai sairaalan henkilökunnan sekä jatkuvassa hoitajavajeessa arkea pyörittävän johdon. Covid 19 -pandemian tuoma lisäpaine hoitohenkilökunnalle on lisännyt entisestään alalta poistumista ja työssä jaksamisen ongelmia.

Kansainvälinen rekrytointi tulee avuksi, kun kotimaan avoimilta työmarkkinoilta ei yksinkertaisesti löydy tekijöitä.

Ota yhteyttä

Laaja kokemus kansainvälisistä rekrytoinneista

Amiko Care on osa Amiko Groupia, jolla on vahva kansainvälinen markkinatuntemus ja osaaminen henkilöstöpalvelualalta.

Puolan yhtiömme on tehnyt rekrytointeja Suomeen jo vuodesta 2019, vastaten koko rekrytointiprosessista Puolasta Suomeen sekä rekrytoinnin dokumentoinnista ja kokonaisvaltaisen laadun kehittämisestä.

Merimiehistöihin ja merenkulkualaan erikoistuneet Nordic Sea Office ja Panasoft ovat jo 35 vuoden ajan toimineet EU/ETA-alueen ulkopuolella kansainvälisten varustamoiden kanssa miehistöjen miehitys- ja palkanlaskentapalveluissa.

Hoiva-alan osaajat

Räätälöitävät rekrytointimallit

Rekrytointi ja koulutus

Asettautumis­palvelu